Sacco Sumac Anatolico Antco 131×71

Jajim Persia 135×113

Pajwork Turchia 180×73

Klim Ghissary Anatolia 308×81

Klim Gashghaei Persia 290×79

Klim Ghashghai Persia 237×132

Klim GHashghai Antico 568×145

Klim Persia Vecchia 260×140

2831 206×125

Ghashqai 280×145

Fertik Anatolia 275×198

Klim Sene Antico Persia 270×175

Klim Ghasghai Persia 307×208

Klim Anatolia vecchia 316×165

Caucaso Antico 380×158

Klim GHashghai Antico 568×145

Klim Russo Antico 392×129

Klim India 180×130

Klim Anatlia Vecchia 387×144

Sumak Azarbaijan 192×122

Klim India 191×85

Klim suzani Seta 190×124

Klim Sumak Azarbaijan 197×102

Klim Anatolia 114X79

2852 160×109

Klim Ghissary Turchia 173×104

Klim Kurdo 144×93

Klim Sacco Sumac Anatolia 121×72

Sacco Azarbaijan 114×62

Klim Ghashgaei Persia 290×63

Klim Anatolia 230×80

Klim Russo 310×175

Klim 295×165

Piccolo Punto 185×123 100% seta

Klim sacco 190×51

Klim ghissary Anatolia 191×64